Tel., Viber, WhatsApp: +386 41 933 405
Skype: sonceks

Iskanje
Domov

Vrnitev v šole po dvomesečni osamitvi ali zakaj je posebno zdaj čas za nepozabne učitelje

image6

V letu 2017 je organizacija Edutopia svojim sledilcem na facebooku zastavila naslednje vprašanje: Kateri učitelj vam je spremenil življenje? Kaj je naredil?

Nanj so prejeli odgovore 700 odraslih iz različnih držav, različne starosti, različnih profilov in različnih izkušenj. Prejete odgovore so obdelali in iz njih izluščili naslednjih 6 značilnosti nepozabnih učiteljev, s katerimi so svojim učencem spremenili življenje.

 

  1. Nepozaben učitelj učencem zagotovi varno okolje. Odgovori so se nanašali na učiteljevo ustvarjanje razredne klime, ki učencem zagotavlja podporo in jim daje občutek varnosti v fizičnem, emocionalnem in intelektualnem smislu. Primeri so bili različni, od učiteljice, ki je s svojo umirjenostjo in doslednostjo vlila učenki globoko zaupanje, da ji bo vedno nudila podporo, do druge, ki je svoje učence spoštovala in gledala nanje kot na celovite osebnosti in ki je denimo vase zaprti učenki z disleksijo pomagala, da je našla svoj način ustvarjalnega izražanja skozi poezijo.
  2. Nepozaben učitelj ima rad predmet, ki ga poučuje in to prenaša na svoje učence. V odgovorih so vprašani navajali konkretne učitelje, kot denimo učitelja matematike, ki je v učencih netil radovednost in jih spodbujal k razmišljanju z lastno glavo ter jim dajal dovolj časa, da so se sami prebijali skozi probleme in jih reševali po svoji presoji, ali pa učiteljico glasbe, ki je v učencih na različne načine razvijala ljubezen do glasbe in jih spodbujala, da so si vedno prizadevali biti svoja najboljša verzija. Nekdo drug se je spomnil pogumne učiteljice angleščine, ki je že v časih, ko to v šolah še ni bila sprejeta praksa, svoje učence spodbujala k večkulturnosti in strpnosti in je bila v tem pogledu pred svojim časom.
  3. Nepozaben učitelj je potrpežljiv. Mnogi so se v svojih odgovorih spominjali učiteljev, ki so v vsakdanjem razrednem kaosu ohranili potrpežljivost do svojih učencev, ki jim niso grozili s kaznimi in slabimi ocenami ali jih celo poniževali, ampak so jim nenehno stali ob strani. Ki so razumeli, da vsak otrok prinese v šolo tudi svoja čustva in probleme. In da včasih kdo potrebuje več časa, da se prebije do ciljev. Ena izmed vprašanih se je tako spomnila svojega učitelja iz tretjega razreda osnovne šole, ki ji je posojal zanimive knjige, da bi pri njej razvil veselje do branja. Nekdo drug se je spomnil, da je bil zaletav otrok, ki je hotel rezultate takoj in je zato delal veliko napak, učitelj, ki ga ne more pozabiti, pa ga je naučil, da se mora ustaviti in si dati čas za razmislek, preden se loti dela. Ena izmed vprašanih se še vedno spomni učiteljice, ki jih ni nikoli kaznovala za napake, ampak so jih uporabljali za to, da so se iz njih nekaj naučili. Ki jih je spodbujala, da so vedno znova poskušali nikoli odnehali in to v časih, ko v šolah napake niso bile zaželene, zaradi česar se njeni učenci niso nikoli sramovali svojih napak.
  4. Nepozaben učitelj ve, kdaj mora biti strog. Strog v smislu, da od učencev zahteva, da širijo svoje meje in ne dovoli, da delajo po liniji najmanjšega odpora. Takšen je bil po besedah ene izmed vprašanih njen učitelj angleščine, ki od nje ni sprejel na hitro opravljenega dela, ampak je zahteval, da da od sebe več, zaradi česar je postala tudi sama bolj zahtevna do sebe. Ves čas je širil obzorje svojih učencev onkraj mesteca, v katerem so odraščali, jim sporočal, da verjame, da zmorejo več in jih spodbujal, da naj nikoli ne pristanejo na manj, kot so sposobni postati. Ali pa učitelj francoščine, ki se ga je spomnil nekdo drug, ki jih je kot srednješolce silil brati eksistencialiste, s posamezniki pilil njihovo izgovorjavo in z njimi v prostem času pripravljal uprizoritve dramskih besedil. Ki se je nanje jezil, se z njimi smejal, nad njimi obupaval, ampak se vedno skupaj z njimi veselil njihovih uspehov.
  5. Nepozaben učitelj verjame v svoje učence in jim pomaga, da verjamejo vase. O moči učiteljevega neomajnega zaupanje v sposobnosti svojih učencev se je razpisalo veliko vprašanih. Veliko učencev se namreč spopada z dvomi v svoje sposobnosti, ki ovirajo njihov optimalni razvoj. Učitelji, ki so jih vprašani omenjali kot tiste, ki so jim spremenili življenje, so imeli poseben dar, da so v učencih videli potencial, ki je drugim ostal prikrit in so razen tega izkazovalo posebno vztrajnost, da so ga učencem tudi pomagali odkriti v sebi.  Ena izmed vprašanih se tako spominja svojega učitelja biologije, ki jo je naučil, da mora verjeti vase in ji pomagal do ugotovitve, da je pametna. Nekdo drug je omenil svojega učitelja na univerzi in njegovo globoko prepričanje, da bo dosegel pomembne reči v svojem življenju, kar mu je vlilo veliko gotovost vase.
  6. Nepozaben učitelj ima svoje učence rad. Kar 187 vprašanih je navedlo učiteljevo naklonjenost kot tisto, zaradi česar ga ne bodo nikoli pozabili. Navajali so majhne a pomembne geste prijaznosti in pozornosti s strani učitelja, kot denimo, da je eno izmed vprašanih, ko je v četrtem razredu hudo zbolela, njena učiteljica obiskala in ji prinesla knjige za branje. Nekdo drug ne bo pozabil svoje učiteljice iz drugega razreda, ki ji je obraz zasijal vsakič, ko je stopila v razred in ki je vedno poskrbela za majhna zabavna presenečenja, ki jih je prinašala v razred v svoji veliki torbi. Učenci občutijo, da jih učitelj spoštuje in jih ima rad že po tem, da si zapomni in pravilno izgovarja njihova imena. Ena izmed vprašanih je tako delila svojo izkušnjo, da so učitelji njeno ime, ki je bilo sicer redko, ves čas izgovarjali na vse mogoče napačne načine. Razen nove učiteljice v 8. razredu, ki je njeno ime od prvega dne izgovarjala skrbno in pravilno. In ki je vsakega nagovorila tako, kot da je resnično pomemben zanjo, zaradi česar so jo vzljubili in so se njen predmet učili z veseljem.

 

Iz odgovorov lahko zaključimo, da tisto, s čimer se učitelj učenca dotakne in s čimer za vedno spremeni njegovo življenje, nima ničesar opraviti s količino učne snovi ali z učiteljevo sposobnostjo razlaganja. Kar ima na ljudi najbolj dolgoročni in globok vpliv, ima bolj opraviti z učiteljevim značajem in njegovo osebnostjo, kot denimo učiteljeva ljubezen do predmeta, ki ga poučuje in strast, ki jo izkazuje pri poučevanju, njegova potrpežljivost in prijaznost pa tudi njegova strogost, zahtevnost in doslednost, predvsem pa njegova pristna naklonjenost in ljubezen do svojih učencev, ki jo izkazuje s spoštovanjem njihove osebnosti, z razumevanjem njihovih individualnih okoliščin in čustev, z neomajno vero v njihove sposobnosti in z ustvarjanjem spodbudnega in varnega okolja za njihovo učenje.

Ob vrnitvi v šolo po dvomesečni COVID-19 osamitvi, ki je otroke brez dvoma zaznamovala in v njih zapustila občutek, da svet ni več varen in da življenje ni več brezskrbno, učenci bolj kot kadarkoli doslej potrebujejo nepozabne učitelje! Namesto nervoze, ker si morda kdo ni dovolj razkužil rok ali pa oštevanja učenca, ki se je »neprevidno« dotaknil svojega vrstnika in prijatelja in se pozabil držati najmanj meter stran od njega, bodimo otrokom učitelji, ki jih ne bodo nikoli pozabili! Ustvarimo jim občutek, da so v šoli na varnem. Dajmo jim priložnost, da ubesedijo svoja čustva, prisluhnimo jim in jih spodbudimo, da z nami in svojimi vrstniki delijo svoje skrbi in strahove pred neznano prihodnostjo. Bodimo potrpežljivi z njimi, pokažimo jim, da smo jih pogrešali in da nam je pomembno, da se v šoli dobro počutijo. Imejmo jih radi.